2017-11-09
Kurs metodyczny na Malcie

W naszej szkole realizujemy projekt „Metoda CLIL w procesie kształcenia a rozwój umiejętności językowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Czas realizacji: 31.12.2015 – 30.12.2017

Cele naszego projektu:
- Wdrożenie w naszej szkole kształcenia o standardach europejskich,
- Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego nauczycieli,
- Podniesienie poziomu kształcenia językowego,
- Uatrakcyjnienie metod nauczania o nowoczesne narzędzia ICT,
- Możliwość wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych z nauczycielami z innych krajów,
- Podniesienie konkurencyjności naszej szkoły w regionie,
- Poznawanie dziedzictwa kulturowego krajów anglojęzycznych,
- Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.
W projekcie bierze udział 11 nauczycieli. Jest wśród nich kadra kierownicza, nauczyciele języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, matematyki, informatyki oraz wychowania fizycznego.
Poprzez zastosowanie metody CLIL w procesie uczenia oraz wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania języków obcych, rośnie motywacja uczniów do nauki języka, który staje się niezbędnym narzędziem w procesie nauki innych przedmiotów.

W ramach realizacji pierwszego etapu projektu odbyła się pierwsza z planowanych mobilności. Był to dwutygodniowy kurs metodyczno – językowy „CLIL – Methodology and ICT Tools for Teachers working with CLIL” zorganizowany przez Executive Training Institute w St. Julians na Malcie. Nauczyciele języka angielskiego – panie Magdalena Frątczak i Justyna Żuber poznawały tajniki pracy metodą CLIL, wymieniały wiedzę i doświadczenia z nauczycielami z innych krajów europejskich oraz doskonaliły umiejętności posługiwania się narzędziami ICT typu MultiDict, Wordlink, CLILstore, Hot Potatoes, Mindomo itp.
Zdobyta wiedza wykorzystana została w pracy z metodą CLIL w szkole.

Prosty skrypt galerii zdjęć z efektem Highslide
  • Zdjęcie: 3.jpg
  • Zdjęcie: 5.jpg
  • Zdjęcie: 1.jpg
  • Zdjęcie: 2.jpg
  • Zdjęcie: 4.jpg
powrót
Liczba wyświetleń 2056