2017-11-09
Innowacja w nauczaniu

    Na pocz±tku roku szkolnego 2016/2017 na przełomie wrze¶nia i paĽdziernika  dwie grupy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sieradzu wzięły udział w szkoleniu dotycz±cym stosowania metody CLIL w nauczaniu.

    Metoda CLIL dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu tre¶ci z dziedziny nauczanych przedmiotów
i elementów języka obcego, w tym przypadku języka angielskiego. Ważna jest tu także praca w grupach i praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej.

    Szkolenie odbyło się w Walencji w Hiszpanii. Nauczyciele odwiedzili kilka szkół – prywatnych, półprywatnych i państwowych, w których metodę CLIL stosuje się już od dawna. Mieli możliwo¶ć obejrzenia fragmentów lekcji, zapoznania się z wyposażeniem szkół oraz efektami stosowania tej metody. Ważnym punktem była wizyta w inspektoracie regionalnym, który sprawuje nadzór pedagogiczny w Walencji. Spotkanie z inspektorem uzupełniło wiedzę na temat hiszpańskiej o¶wiaty.

    Udział w szkoleniu stał się inspiracj± do pracy w szkole z użyciem metody CLIL.

Prosty skrypt galerii zdjęć z efektem Highslide
 • ZdjÄ™cie: 3.jpg
 • ZdjÄ™cie: 6.jpg
 • ZdjÄ™cie: 5.jpg
 • ZdjÄ™cie: 7.jpg
 • ZdjÄ™cie: 1.jpg
 • ZdjÄ™cie: 2.jpg
 • ZdjÄ™cie: 4.jpg
 • ZdjÄ™cie: 9.jpg
 • ZdjÄ™cie: 12.jpg
 • ZdjÄ™cie: 11.jpg
 • ZdjÄ™cie: 8.jpg
 • ZdjÄ™cie: 10.jpg
powrót
Liczba wy¶wietleń 58523