Adres:
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej
ul. Księdza Apolinarego Leśniewskiego 18
98-200 Sieradz
telefon: 43 822 56 52
Sirman : 341
email : sekretariat@sp4.sieradz.eu

Dyrektor: Renata Pawlikowska
nr telefonu Sirman: 342
email: dyrektor@sp4.sieradz.eu