Rekrutacja
2018-02-21
Zasady naboru do klas pierwszych
Szanowni Rodzice!
Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4
im. M. Konopnickiej. Dzieci zamieszkałe lub zameldowane w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, na podstawie ZGŁOSZENIA złożonego przez rodziców. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły oraz kandydaci do oddziału sportowego przyjmowani są na podstawie WNIOSKU po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Prosimy zapoznać się z zasadami przyjęć uczniów do klasy pierwszej i z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz pobrać stosowne załączniki do wypełnienia:
- Zgłoszenie – dla dzieci z obwodu szkoły
- Wniosek – dla kandydatów do oddziału sportowego i dzieci spoza obwodu szkoły.
Zapraszamy do złożenia Zgłoszeń i Wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria naboru w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30-15.30.
 
Jednocześnie informujemy, że w dniu 20.02.2018r. o godz. 17.00 odbędzie się dzień otwarty szkoły, na który serdecznie zapraszamy. Na dzieci czeka moc wrażeń!
 
Serdecznie zapraszamy
 

Pliki do pobrania